Smila Osovského, Třebíč

Smila Osovského

Smil Osovský z Doubravice (1548-1613) - vzdělaný šlechtic, absolvoval studia v cizině - pravděpodobně na univerzitách ve Štrasburku a Basileji. V roce 1568 převzal třebíčské panství po svém otci Burianovi Osovskému. S Osovským přišla do Třebíče vrchnost hlásící se k jednotě bratrské, kterou Osovský podporoval. Štědře podporoval i třebíčské cechy a místní chudinu. V roce 1573 dal založit nový urbář třebíčského panství a vydal pro vesnice svého panství Zřízení selské a pro město Třebíč Zřízení městské. Za Smilova působení byly prováděny stavební úpravy na zámku, i město samotné se počalo zdobit po stránce architektonické a umělecké.
Kategorie místa: ulice
Místní část: Jejkov
Zobrazeno: 458 x, aktualizace: 28.12.2013, id: 605379
Ulice Třebíč